RESTAURARE

COMUNICAT DEMARARE PROIECT

25.06.2021

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI, cu sediul în Sat Miclăușeni, Comuna Butea, județul Iași, în calitate de Beneficiar, a demarat implementarea proiectului cu titlul ”REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE – COMPONENTE ARTISTICE LA CASTELUL STURDZA MICLĂUȘENI”, monumentul istoric cod LMI IS-II-m-B-04199.02, în cadrul subprogramului „Documentaţii tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice”, sesiunea de finanțare INP – I/2021, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice.

 

Scopul proiectului este scoaterea din pericol a monumentului istoric clasa B – Castelul Sturza apartinând Mănăstirii Miclăușeni prin realizarea studiilor necesare pentru componenta artistică – pictură murală de către specialiști atestați de Ministerul Culturii și punerea în valoare a acestuia prin acțiuni de mediatizare și implicare a comunității locale.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Valoarea totală a proiectului este de 132.351,80 lei din care valoarea finanțării acordate Institutul Național al Patrimoniului este de 119.117 lei.

Perioada de implementare a proiectului de finantare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare 10.05.2021 și data de 30.11.2021

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • Mănăstirea Miclăușeni – ca beneficiar direct al proiectului de restaurare a Castelului Sturdza
 • minim 15 studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Iași
 • turiștii veniți sa viziteze monumentele istorice din Miclăușeni

Persoană de contact: FLORENTINA CALMATUIANU, Manager de proiect, tel. 0740 590 132, email: parascheva.calmatuianu@miclauseni.ro , miclauseni.mmb.ro , www.miclauseni.ro

COMUNICAT DEMARARE PROIECT

25.06.2021

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI, cu sediul în Sat Miclăușeni, Comuna Butea, județul Iași, în calitate de Beneficiar, a demarat implementarea proiectului cu titlul ”LUCRARI DE INTERVENTIE CU CARACTER DE URGENȚĂ PENTRU INDEPĂRTAREA UMIDITĂȚII LA IMOBILUL CASTEL MIHAIL STURDZA MICLĂUȘENI”, monumentul istoric cod LMI IS-II-m-B-04199.02, în cadrul subprogramului „Intervenții de urgență (ante- și post-dezastru)”, sesiunea de finanțare INP – I/2021, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice.

 

Scopul proiectului este scoaterea din pericol a monumentului istoric clasa B- Castelul Sturza apartinand Manastirii Miclauseni prin realizarea de lucrări de intervenție cu caracter de urgență de către specialiști atestați de MLPAT şi MC și punerea în valoare a acestuia prin acțiuni de implicare a comunității locale.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Școala Gimnazială Butea, implicarea în promovarea valorilor monumentului istoric, promovarea și mediatizarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 229.498,61 lei din care valoarea finanțării acordate Institutul Național al Patrimoniului este de 200.000 lei.

Perioada de implementare a proiectului de finantare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare 10.05.2021 și data de 30.11.2021.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • Mănăstirea Miclăușeni – ca beneficiar direct al proiectului
 • minim 10 elevi ai Scolii Gimnaziale Butea
 • turiștii veniți sa viziteze clădirile istorice din Miclăușeni

Persoană de contact: FLORENTINA CALMATUIANU, Manager de proiect, tel. 0740 590 132, email: parascheva.calmatuianu@miclauseni.ro , miclauseni.mmb.ro , www.miclauseni.ro

 COMUNICAT FINALIZARE PROIECT

29.10.2021

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI, cu sediul în Sat Miclăușeni, Comuna Butea, județul Iași, în calitate de Beneficiar, finalizează implementarea proiectului cu titlul ”REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE – COMPONENTE ARTISTICE LA CASTELUL STURDZA MICLĂUȘENI”, monumentul istoric cod LMI IS-II-m-B-04199.02, în cadrul subprogramului „Documentaţii tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice”, sesiunea de finanțare INP – I/2021, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice.

Scopul proiectului este scoaterea din pericol a monumentului istoric clasa B – Castelul Sturza apartinând Mănăstirii Miclăușeni prin realizarea studiilor necesare pentru componenta artistică – pictură murală de către specialiști atestați de Ministerul Culturii și punerea în valoare a acestuia prin acțiuni de mediatizare și implicare a comunității locale.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Rezultatele proiectului de finanțare:

 • Proiectul tehnic privind conservarea si restaurarea picturii murale din interiorul Castelului Sturdza de la Miclăușeni – Faza unică de proiectare, recepționat
 • Monumentul istoric pus în siguranță – un exemplu de bună practică pentru comunitatea patrimonială 
 • Activitatea de mediatizare și conștientizare a comunității locale asupra importanței păstrării și conservării obiectivelor de patrimoniu
 • Atelier tematic – dezbatere online cu implicarea comunitatilor
 • Activitatea de comunicare cu privire la constientizarea valorii culturale, sociale si educationale a obiectivului de patrimoniu

Valoarea totală a proiectului este de 132.351,80 lei din care valoarea finanțării acordate Institutul Național al Patrimoniului este de 119.117 lei.

Persoană de contact: FLORENTINA CALMATUIANU, Manager de proiect, tel. 0740 590 132, email: parascheva.calmatuianu@miclauseni.ro , miclauseni.mmb.ro , www.miclauseni.ro 

COMUNICAT DEZBATERE ȘCOLARĂ

28.10.2021

Mânăstirea Miclăușeni implementează din luna mai 2021 proiectul de finanțare cu titlul „LUCRARI DE INTERVENTIE CU CARACTER DE URGENȚĂ PENTRU INDEPĂRTAREA UMIDITĂȚII LA IMOBILUL CASTEL MIHAIL STURDZA Miclăușeni, jud. IS”, finanțat în cadrul subprogramului „Intervenții de urgență (ante- și post-dezastru)” sesiunea INP 1/2021. Obiectivul general al proiectului este scoaterea din pericol a monumentului istoric categoria B prin realizarea de lucrări de intervenție cu caracter de urgență de către specialiști atestați MLPAT și MC și punerea în valoare a acestuia prin acțiuni de implicare a comunității locale.

Castelul Sturdza se remarcă prin detalii de arhitectură și pictură care au fost păstrate o lungă perioadă de timp, dar care în prezent se degradează în ritm îngrijorător. Lucrările de intervenție de urgență realizate în cadrul proiectului de finanțare urmăresc conservarea și protejarea monumentului și a elementelor reprezentative ale acestuia. Aceste lucrările sunt completate de acțiuni de promovare și mediatizare a  proiectului și a monumentului către publicul larg. 

Situat în localitatea Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași, cu acces direct de la drumul european E 583, Castelul Sturdza deține un cumul de valori incontestabile sociale și economice, potențate de amplasarea într-o zonă pitorească. Cadrul natural deosebit și accesibilitatea recomandă Castelul Sturdza ca o destinație oportună pentru desfășurarea unor acțiuni de promovare a culturii, istoriei și patrimoniului național.  

In data de 15 octombrie 2021, ora 13.00, a avut loc la Castelul Miclăușeni atelierul tematic de tip dezbatere școlară cu titlul „Eu și Castelul Sturdza: Mândrie sau responsabilitate?”, organizat de Mânăstirea Miclăușeni în parteneriat cu Școala Gimnazială Butea. Au fost incluse dezbateri, ateliere tematice și activități de conștientizare a valorilor culturale, sociale și educaționale ale monumentului istoric Castel Sturdza în rândul elevilor și a comunității locale din Comuna Butea.

Evenimentul a reprezentat un succes atât pentru organizatori, cât și pentru elevii prezenți la activitate, care au împărtășit informații despre valoarea istorică, simbolică și culturală a monumentului istoric din comuna lor natală, dar și sentimente, emoții și gânduri bune spre viitor pentru punerea in valoare a Castelului Sturdza.

Mănăstirea Miclăușeni are in vedere continuarea demersurilor necesare pentru restaurarea, conservarea și promovarea Castelului Sturdza și a celorlalte obiective de patrimoniu din Miclăușeni. 

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT

 

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI, cu sediul în Sat Miclăușeni, Comuna Butea, județul Iași, în calitate de Beneficiar, finalizează implementarea proiectului cu titlul ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE CU CARACTER DE URGENȚĂ PENTRU ÎNDEPĂRTAREA UMIDITĂȚII LA IMOBILUL CASTEL MIHAIL STURDZA MICLĂUȘENI”, monumentul istoric cod LMI IS-II-m-B-04199.02, în cadrul subprogramului „Intervenții de urgență (ante- și post-dezastru)”, sesiunea de finanțare INP – I/2021, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice.

 

Scopul proiectului este scoaterea din pericol a monumentului istoric clasa B – Castelul Sturza apartinand Manastirii Miclauseni prin realizarea de lucrări de intervenție cu caracter de urgență de către specialiști atestați de MLPAT şi MC, punerea în valoare a acestuia prin acțiuni de implicare a comunității locale.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Școala Gimnazială Butea, implicată în promovarea valorilor monumentului istoric, promovarea și mediatizarea proiectului.

 

Rezultatele proiectului de finanțare:

 • Obiectivul istoric de patrimoniu Castelul Mihail Sturdza de la Miclăușeni – monument istoric pus în siguranță prin lucrările de intervenție de urgență – un exemplu de bună practică pentru comunitatea patrimonială; 
 • Activitatea de comunicare cu privire la conștientizarea valorii culturale, sociale și educaționale a obiectivului de patrimoniu Castelul Mihail Sturdza de la Miclăușeni;
 • Atelierul tematic/dezbaterea școlară ”Eu și Castelul Sturdza: Mândrie sau responsabilitate?”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Butea, cu peste 20 de participanți;
 • Procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor de intervenție de urgență pentru îndepărtarea umidității;
 • Activitatea de mediatizare și conștientizare a comunității locale asupra importanței păstrării și conservării obiectivelor de patrimoniu.

 

Valoarea totală a proiectului este de 229.498,61 lei din care valoarea finanțării acordate de Institutul Național al Patrimoniului este de 200.000 lei.


Persoană de contact: FLORENTINA CALMATUIANU, Manager de proiect, tel. 0740 590 132, email: parascheva.calmatuianu@miclauseni.ro , miclauseni.mmb.ro , www.miclauseni.ro

Cos

Autentificare

Nu ai inca un cont?

Cauta produse