RESTAURARE

COMUNICAT DEMARARE PROIECT

25.06.2021

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI, cu sediul în Sat Miclăușeni, Comuna Butea, județul Iași, în calitate de Beneficiar, a demarat implementarea proiectului cu titlul ”REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE – COMPONENTE ARTISTICE LA CASTELUL STURDZA MICLĂUȘENI”, monumentul istoric cod LMI IS-II-m-B-04199.02, în cadrul subprogramului „Documentaţii tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice”, sesiunea de finanțare INP – I/2021, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice.

 

Scopul proiectului este scoaterea din pericol a monumentului istoric clasa B – Castelul Sturza apartinând Mănăstirii Miclăușeni prin realizarea studiilor necesare pentru componenta artistică – pictură murală de către specialiști atestați de Ministerul Culturii și punerea în valoare a acestuia prin acțiuni de mediatizare și implicare a comunității locale.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Valoarea totală a proiectului este de 132.351,80 lei din care valoarea finanțării acordate Institutul Național al Patrimoniului este de 119.117 lei.

Perioada de implementare a proiectului de finantare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare 10.05.2021 și data de 30.11.2021

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

  • Mănăstirea Miclăușeni – ca beneficiar direct al proiectului de restaurare a Castelului Sturdza
  • minim 15 studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Iași
  • turiștii veniți sa viziteze monumentele istorice din Miclăușeni

Persoană de contact: FLORENTINA CALMATUIANU, Manager de proiect, tel. 0740 590 132, email: parascheva.calmatuianu@miclauseni.ro , miclauseni.mmb.ro , www.miclauseni.ro

COMUNICAT DEMARARE PROIECT

25.06.2021

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI, cu sediul în Sat Miclăușeni, Comuna Butea, județul Iași, în calitate de Beneficiar, a demarat implementarea proiectului cu titlul ”LUCRARI DE INTERVENTIE CU CARACTER DE URGENȚĂ PENTRU INDEPĂRTAREA UMIDITĂȚII LA IMOBILUL CASTEL MIHAIL STURDZA MICLĂUȘENI”, monumentul istoric cod LMI IS-II-m-B-04199.02, în cadrul subprogramului „Intervenții de urgență (ante- și post-dezastru)”, sesiunea de finanțare INP – I/2021, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice.

 

Scopul proiectului este scoaterea din pericol a monumentului istoric clasa B- Castelul Sturza apartinand Manastirii Miclauseni prin realizarea de lucrări de intervenție cu caracter de urgență de către specialiști atestați de MLPAT şi MC și punerea în valoare a acestuia prin acțiuni de implicare a comunității locale.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Școala Gimnazială Butea, implicarea în promovarea valorilor monumentului istoric, promovarea și mediatizarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 229.498,61 lei din care valoarea finanțării acordate Institutul Național al Patrimoniului este de 200.000 lei.

Perioada de implementare a proiectului de finantare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare 10.05.2021 și data de 30.11.2021.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

  • Mănăstirea Miclăușeni – ca beneficiar direct al proiectului
  • minim 10 elevi ai Scolii Gimnaziale Butea
  • turiștii veniți sa viziteze clădirile istorice din Miclăușeni

Persoană de contact: FLORENTINA CALMATUIANU, Manager de proiect, tel. 0740 590 132, email: parascheva.calmatuianu@miclauseni.ro , miclauseni.mmb.ro , www.miclauseni.ro

Inchide
Cauta produse

Cos

Inchide

Autentificare

Inchide

Sidebar